Fő hírek Koronavírus

2021-2022. tanév járványügyi eljárásrend

 

A Kastélydombi Általános Iskola intézkedési terve

a 2021-2022. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

(összhangban az EMMI által közzétett változásokkal <2021.08.25.>)

 

Csak egészséges, tünetmentes tanuló és dolgozó vehet rész az iskolai életben. A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Kérjük, ha bármilyen betegségre utaló tünete van a gyermeknek (nem csak a COVID fertőzésre utaló tünetek), ne engedjék iskolába!

A szülők a gyermekeket csak az iskola kapujáig kísérhetik!

Az intézmény területére szülő nem léphet be!

Kérjük, hogy tanítás után, 16 órától lehetőség szerint a gyermekeket vigyék haza. Az ügyelet vegyes csoportokban működik, ezért kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe.

Járványügyi szabályozás az iskola épületén belül:

–           A bejáratoknál kézfertőtlenítő folyadékot biztosítunk. Az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

–           A személyi higiéné alapvető szabályairól az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a tanulók (kézmosás, kézfertőtlenítés, köhögési etikett, termek fokozott szellőztetése stb.)

 • A takarítók napi többszöri fertőtlenítő takarítást végeznek, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel gyakran érintett felületekre (padok, asztalok, székek, mosdók, a kilincsek, a korlátok, a villanykapcsolók, informatikai eszközök…).
 • Minden szünetben kötelező az alapos szellőztetés (folyosók, mosdók, ebédlő… állandó átszellőztetése).
 • Az időjárás függvényében a tanulók minden szünetet – kivéve az étkezési szünetet – az iskola udvarain töltik.
 • Az osztályok – a csoportbontásos órák kivételével – ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítés történik a takarító személyzet segítségével, valamint a pedagógusok irányításával. Teremváltáskor a tanuló köteles padját és annak környezetét rendbe tenni.
 • Ebédeltetés: A szűkös ebédlői körülményeket enyhítendő, valamint a tumultus elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy az osztályok az elkészített ebédelési rendhez nagyon pontosan igazodjanak.
 • Öltözőhasználat rendje testnevelés óra előtt és után: A felső tagozatosok átöltözését a testnevelő tanárok koordinálják. A tornaterembe lépés előtt a kézfertőtlenítés kötelező (testnevelő tanár segítségével).
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A szoros testi kontaktust igénylő feladatokat kerülni kell.
 • Az informatika óra előtt a gyerekeknek kötelező a kézmosás, a tanteremben szünetekben a billentyűzeteket és egereket fertőtleníti az órát tartó pedagógus.
 • A délutáni terembérlők biztosítsák belépéskor a kézfertőtlenítést! Az iskola épületébe csak a foglalkozásokon részt vevők léphetnek be! A sportfoglalkozásokra, zeneórákra érkező gyermeket kísérő szülő nem léphet be az iskola területére!

Egyéb intézkedések:

 • Ügyintézés rendje: elsődlegesen telefonon (06-1-291-3133, 06-30-357-7066) vagy emailben (iskola@kastelydombi.hu, titkarsag@kastelydombi.hu ) tudjuk fogadni megkereséseiket. A hivatalos ügyeket a KRÉTA e-ügyintézés keretében intézzék! Amennyiben mégis elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, akkor előzetes időpontegyeztetés után tudjuk fogadni Önöket.
 • Az intézményben elfogadott szabályokról a gyermekek, szülők tájékoztatást kapnak (iskola, honlap).
 • Egy osztály koronavírus fertőzés érintettsége esetén csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet vagy tantermen kívüli digitális munkarendet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi megfigyelést (hatósági karantént).

 

Kérünk mindenkit a szabályok betartására!

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

 

Hakkel Edina

intézményvezető

 


 

Az intézkedési terv 2021. november 2-től az alábbi változásokkal egészül ki:

 

2021.november 2-ától – a romló járványhelyzet miatt – visszatérünk a korábbi eljárásrendünkhöz. A védőtávolság betartása mellett a közösségi tereken (mindenhol a tantermeken kívül), a tanulóknak és az intézmény dolgozóinak kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése erősen ajánlott.

A vegyes (több osztályból összetevődő) csoportok számára tartott órákon is kötelező a maszkot felvenni.

Az iskolába történő belépés a testhőmérő-állomáson keresztül történik. Az érkezéskor mért testhőmérséklet nem haladhatja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 C). Ha a tanuló testhőmérséklete – ismételt mérés után is –eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől elkülönítjük és a szülőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Köszönjük az együttműködést!

Budapest, 2021. november 2.

Hakkel Edina

intézményvezető