Beiratkozás

BEIRATKOZÁS a 2024/25-ös tanévre

 

 

 

 

 


A Kastélydombi Iskoláról

A Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimre jól megközelíthető, ám nyugodt, családias környezetében fekszik. Jelenleg 620 gyermek második otthona, 23 osztályban, barátságos környezetben több, mint 60 pedagógus vezetésével és pedagógiai asszisztens segítségével folyik az oktatás.

A 2007. évben a pestszentimrei iskolák közül elsőként nyertük el az Öko-iskola, majd 2014-ben az Örökös Öko-iskola címet. Célunk a környezettudatosság erősítése a gyermekekben.

Iskolánk alapfeladata a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekek általános műveltségének megalapozása, a jó képességű gyermekek fejlesztése, tehetséggondozása, a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása. Az iskola fokozott figyelmet fordít a gyermekek érzelmi életének fejlesztésére, valamint a társas együttlét szabályainak megtanítására.

Fő célkitűzésünk a tanítás minőségi színvonalának, módszerbeli, és a tárgyi- technikai feltételek szintjének emelése.

Kiemelt célunk és feladatunk, hogy valamennyi tanulónk számára magas színvonalú alapképzést biztosítsunk, és minden tanulónkat szorgalmas, képességének megfelelő, eredményes munkavégzésre ösztönözzük. A szülőkkel karöltve törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek szellemileg, testileg és lelkileg harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjenek. Nyugodt, pozitív, a mások megbecsülésén alapuló, családias légkörben folyik intézményünkben az oktatói és nevelői munka. Így tanulóink örömmel járnak a Kastélydombi Általános Iskolába.

A jelenlegi 22 osztályterem, könyvtár, számítástechnika-, kerámia- és tornaterem, valamint fejlesztő- és orvosi szoba mellett a 2021-2022-es tanévtől birtokba vehettük új, 4 tanteremmel bővült épületrészünket.

Közvetlen környezetünk is folyamatosan szépül, fejlődik.

Programunkba beépül az uszodai oktatás a Kastélydombi Tanuszodában.

A szomszédos Kastélydombi Sportkastély programjai gazdagítják gyermekeink sportolási lehetőségeit.

Szeretnénk a jövőben hagyományainkat megőrizve, a kor követelményeinek, valamint a szülők és tanulók igényeinek megfelelően, iskolánk pozitív értékeire építve fejlődni tovább.

 

Értékeink, büszkeségeink

  • Első osztályainkban kiemelten fontosnak tartjuk az óvodából az iskolába való átmenet segítését. Hagyományos módon, változatos oktatási módszerekkel, iskolaotthonos rendszerben oktató tanítópárok várják leendő elsőseinket.
  • Alsó tagozaton az alapkészségek elsajátítására fektetünk hangsúlyt, ami mellett heti 1 óra angol nyelv tanulást is biztosítunk.
  • A képesség-kibontakoztató programunk első osztálytól háromszintű differenciálással biztosítja mindenki számára a sikert, a fejlődést, a továbbhaladást. A program szakmai továbbfejlesztése a felső tagozaton a nívócsoportos oktatás magyar és matematika tantárgyakból.
  • Felső tagozaton – az angol nyelv mellett – csoportbontásban oktatjuk a digitális kultúra és informatika tantárgyakat.
  • Tanév végén minden felsős tanulónk angol nyelvi (írásbeli és szóbeli) vizsgát tesz.
  • Pedagógusaink minőségi munkáját fejlesztő pedagógusok, logopédus, iskola-pszichológus, gyógytestnevelő segíti.
  • Iskolánk széles sport és szabadidős kínálatot biztosít.

Többek között: futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda, sakk, szivacskézilabda, zumba, néptánc…

  • Tanulóink számára rendszeresen szervezünk változatos szabadidős programokat, mozi- és színházlátogatásokat, kirándulásokat.
  • Az örökös ÖKO-iskola környezettudatos nevelési program változatos iskolai és iskolán kívüli programok keretében valósul meg.

Szabadidős kínálatunk

Kerámia szakkör, LOG-IQ tanfolyam, sakk, néptánc, színjátszó szakkör, kórus…

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tagozataként az iskolánkban hangszeres zenetanulási lehetőséget biztosítunk.

Hagyományaink

Szüreti mulatság, Mikulás Kupa, Luca-napi vásár, Adventi hangverseny, karácsonyi ünnepkör, Magyar Kultúra Napja, Farsangi bál, Sport- és egészség nap, Tematikus projektnapok (Zene Világnapja, Állatok Világnapja, Föld Napja…), Erdei iskola, Határtalanul programok, Szülők-nevelők bálja…

 

Hittan/hit- és erkölcstan

Jelentkezési nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide.