Iskolánk

Iskolánk, az 1982-ben alapított Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimre legfiatalabb és egyik legnagyobb általános iskolája, 55 pedagógus és több mint 600 gyermek második otthona.

Kiemelt célunk és feladatunk, hogy valamennyi tanulónk számára kiváló színvonalú alapképzést biztosítsunk, és minden tanulónkat szorgalmas, a saját képességének megfelelő, eredményes munkavégzésre ösztönözzük.

A szülőkkel karöltve törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek szellemileg, testileg és lelkileg harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjenek. Nyugodt, pozitív, a másik megbecsülésén alapuló, családias légkörben folyik intézményünkben az oktató-nevelő munka, és tanulóink örömmel járnak a Kastélydombi Általános Iskolába.

A pestszentimrei iskolák közül elsőként nyertük el az Öko-iskola, majd az Örökös öko-iskola címet. A hozzánk érkezőket madárbarát kert fogadja. Célunk a környezettudatosság erősítése a gyermekekben.

Iskolánk alapfeladata közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, nevelése, személyiségük átfogó fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra és a tehetséggondozásra. Felső tagozaton emelt szintű angol nyelvoktatást biztosítunk. Matematikából nívócsoportos oktatás folyik. Magyar nyelv és irodalom tantárgyból pedig a lassabban haladókat segítjük az osztálybontásokkal. Csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, a digitális kultúra/informatika, valamint a technika tantárgyakat.

Iskolánk széles sport és szabadidős kínálatot biztosít. Számos tanórán kívüli programból választhatnak tanulóink: énekkar, sakk, zeneoktatás, kerámia, zumba, foci, kosárlabda, röplabda…

Kiemelten fontosnak tartjuk az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelést is, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, a nemzeti értékek őrzésére. Hagyományaink közé tartozik többek között a szüreti mulatság, az adventi gyertyagyújtás- és hangverseny, a farsangi bál, a tematikus napok megünneplése (Föld napja, Víz világnapja, Népmese napja, Állatok világnapja, Pályaorientációs nap…). Fontosnak tartjuk nemzeti ünnepeink méltó megünneplését, a haza szeretetére nevelést. Az iskolai szintű programok mellett számos osztályszintű eseményt is szerveznek pedagógusaink: színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok.