Iskolánk

Iskolánk, az 1982-ben alapított Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimre legfiatalabb és legnagyobb általános iskolája, 50 pedagógus és  közel 500 gyermek második otthona.

Kiemelt célunk és feladatunk, hogy valamennyi tanulónk számára kiváló színvonalú alapképzést biztosítsunk, és minden tanulónkat szorgalmas, a tanuló képességének megfelelő, eredményes munkavégzésre ösztönözzük. A szülőkkel karöltve törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek szellemileg, testileg és lelkileg harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjenek. Nyugodt, pozitív, a másik megbecsülésén alapuló, családias légkörben folyik intézményünkben az oktatói és nevelői munka, és tanulóink örömmel járnak a Kastélydombi Általános Iskolába.

A pestszentimrei iskolák közül elsőként nyertük el az öko-iskola címet. Célunk a környezettudatosság erősítése a gyermekekben. Programunkba beépült az uszodai oktatás a Kastélydombi Tanuszodában. A szomszédos Kastélydombi Sportkastély programjai gazdagítják gyermekeink sportolási lehetőségeit. Felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, technikát és számítástechnikát. Emelt szintű angol nyelvoktatást biztosítunk. Minden második évben angol nyelvterületre tanulmányi utakat szervezünk. Év végén minden felsős tanulónk angol nyelvi (írásbeli és szóbeli) vizsgát tesz. Iskolánk széles sport és szabadidős kínálatot biztosít. Minden évfolyamon  emelt óraszámú testnevelés oktatás folyik.